Friday, 21 February 2014

Orphic Princess

I was testing out some photoshop brushes and made a little drawing inspired by Blindsprings by Kadi Fedoruk.


1 comment:

Liên Hà said...

bài viết rất hay, mình cũng có thắc mắc mà không biết ai có thể giải đáp giúp cấy ghép răng implant ở đâu tốt và uy tín